Kennis Nederlanders nanotechnologie stijgt

Nanopodium persbericht | De kennis van Nederlanders over nanotechnologie is het afgelopen anderhalf jaar met tien procent toegenomen. Bijna vier op de tien Nederlanders zeggen niet alleen van het begrip te hebben gehoord, maar weten naar eigen zeggen ook wat het begrip inhoudt. Desondanks blijft het voor ruim de helft van de Nederlanders een vaag begrip. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie (CieMDN) is uitgevoerd door MarketResponse onder 3.031 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De meeste kansen voor nanotechnologie liggen volgens Nederlanders in gebruiksvoorwerpen (37%), zoals kleding en paraplu’s waarop nano-coatings zijn aangebracht, of autobanden en tennisrackets waarin nanodeeltjes zijn verwerkt, en in elektronica (36%), zoals navigatiesystemen, zonnecellen en fototoestellen. De grootste risico’s liggen volgens de respondenten daar waar nanotechnologie te dicht op of in het lijf komt.

Centraal orgaan noodzakelijk
Bijna de helft van alle Nederlanders is van mening dat het goed is dat er een centraal orgaan is dat toezicht houdt op de risico’s van nanotechnologie. Bijna tweederde is dan ook van mening dat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan naar de voor- en nadelen van nanotechnologie voordat het op grote schaal wordt toegepast. “Nanotechnologie biedt de maatschappij enorme kansen op het gebied van bijvoorbeeld energie, voeding en kleding, maar er zijn uiteraard ook risico’s. Mensen zijn van nature wantrouwig als het om nieuwe technologie gaat. Het is daarom essentieel om mensen zo veel mogelijk begrip bij te brengen over zowel de voor- als de nadelen,� aldus professor Peter Nijkamp, voorzitter van de CieMDN.

De CieMDN is op initiatief van de overheid ingesteld om Nederlanders bekender te maken met nanotechnologie en om een platform te bieden voor de maatschappelijke dialoog over nanotechnologie: Nanopodium. De commissie beëindigt haar werkzaamheden in januari 2011. “Wij hebben de eerste stappen gezet om een maatschappelijke dialoog aan te zwengelen. We merken dat steeds meer mensen begrijpen wat de mogelijkheden en de risico’s van nanotechnologie zijn. We hopen dat na januari 2011 de dialoog verder gaat om het begrip van nanotechnologie nog verder te vergroten,â€? aldus Nijkamp. 

Nanotechnologie op het lichaam
Binnen de ondervraagde toepassingsgebieden (gezondheid, voeding, elektronica, energie, gebruiksvoorwerpen en persoonlijke verzorging) acht men de risico’s het grootst in segmenten waarbij de producten op het lichaam worden aangebracht of worden ingenomen: in persoonlijke verzorging (13%), zoals deodorant, cosmetica, zonnebrandcrème of tandpasta, en in voedingsmiddelen (12%). Binnen deze segmenten is de informatiebehoefte ook het grootst (44% en 51%). Ook bij medische producten zoals medicijnen, tandvullingen en implantaten is er behoefte aan informatie over het gebruik van nanotechnologie in deze producten (44%).

Media-aandacht draagt bij aan kennis
Uit het onderzoek blijkt dat ruim eenderde van de Nederlanders sinds de oprichting van de CieMDN in maart 2009, iets heeft gezien, gehoord of gelezen over nanotechnologie. Wanneer de ondervraagden voorbeelden worden voorgelegd van media-aandacht over nanotechnologie in Nanopodium-projecten, blijkt dat één op de zes Nederlanders tenminste één van de voorgelegde voorbeelden heeft gezien.

Over nanotechnologie
Nanotechnologie is een verzamelnaam voor technieken die het mogelijk maken te werken met deeltjes die een omvang hebben van nanometers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van nanodeeltjes in allerlei toepassingen (nano als product) en het gebruik van nanotechnologie in het productieproces (nano als proces). Door op nanoschaal te werken, wordt het mogelijk om zowel organisch als niet-organisch materiaal aan te passen of zelfs nieuwe materialen te creëren.

Over het onderzoek
De 0-meting werd uitgevoerd door Schuttelaar in de periode van 13 tot en met 20 augustus 2009 onder 2.545 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De 1-meting werd uitgevoerd binnen De Onderzoek Groep, het consumentenpanel van MarketResponse, in de periode van 8 tot en met 21 november 2010 onder 3.031 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Over de CieMDN
De Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie is op 31 maart 2009 ingesteld om de maatschappelijke meningsvorming over nanotechnologie te stimuleren. Het debat over nanotechnologie wordt al een aantal jaren gevoerd, maar vooral in kleine kring. De beoogde maatschappelijke dialoog moet antwoord geven op de vraag hoe de samenleving staat ten opzichte van de kansen en risico’s van deze technologie en hoe we om moeten gaan met maatschappelijke en ethische gevolgen van de verschillende toepassingen.
________________________________

Het giga van nano: Rapport 1-meting van de publieke opinie over nanotechnologie, december 2010 | Download (1.3 MB)