Veel aandacht voor ethische en maatschappelijke aspecten in NanoNextNL

In het programma van NanoNextNL, dat dit jaar van start gaat, wordt circa 15% van het budget van € 250 miljoen uitgetrokken voor onderzoek naar de risico’s van nanodeeltjes en materialen en naar de maatschappelijke inbedding van nanotechnologie. NanoNextNL is een consortium van zeventig bedrijven, elf universiteiten en elf kennisinstituten, dat zich richt op onderzoek naar micro- en nanotechnologie.

Het programma van NanoNextNL richt zich op het creëren van een open innovatie ecosysteem in Nederland, dat een kennisinfrastructuur van wereldniveau biedt voor de ontwikkeling van innovatieve producten en nieuwe kansen voor bedrijvigheid.

Het consortium komt voort uit het initiatief ‘High Tech Systems and Materials’, dat in 2009 van start is gegaan in het kader van het FES, Fonds Economische Structuurversterking. Voor het programma van NanoNextNL is € 250 miljoen beschikbaar voor een periode van vier jaar.

Met het programma wil NanoNextNL een bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het gezond houden van een vergrijzende samenleving en het leefbaar houden van onze wereld in een veranderend klimaat.

Naast de risico’s van nanodeeltjes en nanomaterialen en de maatschappelijke inbedding van nanotechnologie, richt het onderzoek zich onder meer op:
- de inzet van nanowetenschap en -technologie voor de transitie naar een meer duurzame energievoorziening;
- de ontwikkeling van nieuwe technieken en methoden voor het vroegtijdig opsporen en behandelen van ziekten en
- het gebruik van nanotechnologie voor gezond en veilig voedsel en drinkwater.

Het consortium bestaat uit kennisinstellingen en bedrijven. Het programma is zo opgezet dat het snel kan worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en behoeften. Uiteindelijk moet een gezond en krachtig open innovatie ecosysteem ontstaan, waarmee Nederland zijn leidende rol op het gebied van nano- en microtechnologie kan uitbouwen en versterken.