leerlingen van de Bernard Lievegoedschool uit Maastricht: - {nv-organisatie}

“Nanotechnologie maakt gebruik van zulke ingewikkelde en dure technieken, dat het gevaar op het ontstaan van monopolies groot is.”

leerlingen van de Bernard Lievegoedschool uit Maastricht:

het Schondeln Lyceum uit Roermond: - {nv-organisatie}

“Het gevaar bestaat dat nanotechnologische kennis in de gezondheidszorg leidt tot veroordelingen voor ziektes die zich nog niet hebben gemanifesteerd.”

het Schondeln Lyceum uit Roermond:

de jury: - {nv-organisatie}

“Veel producten zijn iets aan de speculatieve kant, maar ze zijn wel spraakmakend en debatstimulerend.”

de jury:

Koert van Mensvoort - {nv-organisatie}

“Nanotechnologie zal in de loop van de tijd normaliseren en als natuurlijk worden gezien.”

Koert van Mensvoort
filosoof, kunstenaar en wetenschapper, verbonden aan de TU Eindhoven en directeur van het Next Nature Institute:

Sijas Akkerman - {nv-organisatie}

“Wij zijn niet tegen nanotechnologie, maar vinden wel dat een en al goed gemonitord moet worden.”

Sijas Akkerman
teammanager en projectleider Stichting Natuur en Milieu:

presentatrice: - {nv-organisatie}

“Je weet nooit zeker of de overheid niet daadwerkelijk microchips inbrengt tijdens het baarmoederhalskankervaccinatieprogramma.”

presentatrice:

Sylvia Speller - {nv-organisatie}

“Nanotechnologie zou al veel meer toepassingen kunnen hebben, er liggen een hoop patenten en publicaties klaar. De bal ligt nu bij de industrie, maar die laten zich helaas teveel leiden door winst in plaats van door wat goed is voor de maatschappij”

Sylvia Speller
Hoogleraar experimentele fysica, Radboud Universiteit Nijmegen, lid van de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie:

vele geïnteresseerden: - {nv-organisatie}

“‘Hoewel je erg voorzichtig moet blijven in het kader van privacy, met het daadwerkelijk inbrengen van chips, toch denk ik wel dat het een nuttig hulpmiddel kan zijnâ€?”

vele geïnteresseerden:

Dennis van Graafeiland - {nv-organisatie}

““Nanotechologie roept bij mij voornamelijk vragen op. Wanneer legt iemand die het wel weet nu een aan een gewone jongen zoals ik uit wat je ermee kan?â€?”

Dennis van Graafeiland
bezoeker nanodemonstratie LLowlab

vanuit het publiek: - {nv-organisatie}

“Wie heeft er toegang tot mijn gegevens als allerlei waardes in mijn lichaam makkelijk te volgen zijn?”

vanuit het publiek:

Middelbare school docenten - {nv-organisatie}

“Kan het project niet worden uitgebreid tot een volledige module?”

Middelbare school docenten

Jan Hoogland - {nv-organisatie}

“Je hoeft geen deskundige te zijn om iets verstandigs te zeggen over welke impact nanotechnologie zou moeten hebben op ons leven.”

Jan Hoogland
bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Twente, hoofdredacteur van het tijdschrift Beweging:

Maarten Verkerk, voorzitter Lindeboom Instituut: - {nv-organisatie}

“We moeten de wetenschappers zeker niet alleen laten beslissen over zaken die ons allen aangaan, als je pas meedenkt als een technologie al klaar is, dan ben je als ethisch filosoof te laat. En de geschiedenis leert ons helaas, dat de mens meestal niet in staat is technologie slechts voor nobele doeleinden te gebruiken.”

Maarten Verkerk, voorzitter Lindeboom Instituut:

vanuit het publiek: - {nv-organisatie}

“Een onderzoeker zijn eigen onderzoek laten beoordelen, dat is een slager zijn eigen vlees laten keuren!”

vanuit het publiek:

Paul Borm - {nv-organisatie}

“We denken de hele tijd maar dat nanotechnologie een nieuwe technologie is, maar eigenlijk gaat het om een versnelling en verbetering van bestaande producten en kennis.”

Paul Borm
lector Life Sciences aan de hogeschool Zuyd, lid van de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie:

Marga Jacobs, voorzitter Stichting Leefmilieu: - {nv-organisatie}

“We kunnen de concentratie van nanodeeltjes in de lucht nu nog niet eens bepalen. Het potentiële gevaar is dus niet te meten.”

Marga Jacobs, voorzitter Stichting Leefmilieu:

Tsjalling Swierstra - {nv-organisatie}

“Alleen buiten het laboratorium wordt zichtbaar hoe een nieuwe techniek als nanotechnologie bestaand gedrag verandert.”

Tsjalling Swierstra
Hoogleraar techniekfilosofie, TU Twente:

VWO-leerlingen: - {nv-organisatie}

“Zolang het door mensen gemaakt is die voldoende verstand van zaken hebben zit het goed.”

VWO-leerlingen:

Ben Feringa - {nv-organisatie}

“Het is net zoals toen de eerste auto werd ontworpen, of toen we als mensheid voor het eerst gingen vliegen: we hebben nog geen idee waar het heen gaat.”

Ben Feringa
hoogleraar moleculaire wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen:

Marc de Vries - {nv-organisatie}

“De ethische en filosofische discussie rond nanotechnologie gaat vooral over de gevolgen van de techniek en te weinig over deugden, plichten en verantwoordelijkheden van mensen.”

Marc de Vries
hoogleraar Science and Education en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie TU Delft & ontwikkelaar ‘Mag wat kan?:

Terry Doyle - {nv-organisatie}

“Nanotechnologie krijgt pas betekenis als oplossing voor maatschappelijke problemen als er een wisselwerking is tussen onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke instituties. Is die wisselwerking er niet, dan blijft het een oplossing op zoek naar een probleem.”

Terry Doyle
senior vice-president Philips Research

Dave Blank - {nv-organisatie}

“Binnen vijf jaar zijn er snelle en betrouwbare tests beschikbaar waarmee je met een minimale hoeveelheid bloed of zelfs door je huid heen kunt meten of je bepaalde eiwitten in je bloed hebt. Hiermee kun je in een vroegtijdig stadium zien of je kanker of bijvoorbeeld Alzheimer hebt.”

Dave Blank
wetenschappelijk directeur van MESA+

Cees Dekker - {nv-organisatie}

“De discussie over nanotechnologie gaat niet zozeer over nano, als wel over de vraag hoe we als samenleving moeten omgaan met nieuwe technologie. Die vraag is misschien wel zo oud als de mensheid.”

Cees Dekker
universiteitshoogleraar, TU Delft

Frank de Jong - {nv-organisatie}

“Binnen enkele jaren kunnen we met onze elektronen-microscopen daadwerkelijk zien, in drie dimensies, hoe atomen en moleculen bewegen in materialen en biologische preparaten.”

Frank de Jong
directeur onderzoek en technologie van FEI Company