Nanovisie van Koert van Mensvoort, filosoof, kunstenaar en wetenschapper, verbonden aan de TU Eindhoven en directeur van het Next Nature Institute:

‘Nanotechnologie zal in de loop van de tijd normaliseren en als natuurlijk worden gezien’.

‘Ik denk dat onze veranderende relatie met natuur één van de grote verhalen van onze tijd is en nanotechnologie speelt daar een belangrijke rol in. Technologie wordt traditioneel gezien als tegengesteld aan natuur, maar steeds vaker zien we dat de twee samengaan, of zelfs van plaats verwisselen. We leven in een tijd waarin ‘gemaakte’ en ‘geboren’ dingen compleet door elkaar zijn gaan lopen. Geboren dingen – denk aan planten, dieren, het klimaat – duiden we traditioneel als natuur, terwijl gemaakte dingen – telefoons, auto’s, het financiële systeem – als cultuur worden gezien. Inmiddels leven we in een wereld van regenboogtulpen, doorgefokte kastomaten, geprint vlees, computervirussen en een alsmaar groeiend fileprobleem. Traditionele noties van natuur en cultuur zijn hierop niet langer van toepassing.

Traditioneel bedrijven we technologie om de krachten van de natuur te overwinnen en deze naar onze hand te zetten. Het is pas recentelijk dat we ons realiseren dat technologie op haar beurt een volgende natuur veroorzaakt welke even wild, wreed en onvoorspelbaar kan zijn als altijd. Terugblikkend in onze menselijke geschiedenis is fascinerend om te zien hoe technologie onze relatie met onze natuurlijke omgeving telkens weer transformeert.

Dat geldt natuurlijk voor de mobiele telefoon, maar gaat ook op als je veel verder terugkijkt. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van landbouw. Tienduizend jaar geleden was het idee om gewassen te verbouwen en dieren te domesticeren een radicale nieuwe technologie, welke leidde tot een meer efficiënte voedselproductie, welke vervolgens leidde tot arbeidsdeling, dorpen, burgemeesters, koningen. Kortom een totaal andere levenswijze dan gebruikelijk voor de op dat moment dominante jager-verzamelaar mens. Het valt te betwijfelen of de eerste boeren de consequenties van hun nieuw verworven technologie konden overzien. Een interessant aspect is dat wat toentertijd technologie was in de loop van de tijd is genormaliseerd en als natuurlijk wordt gezien.

Ik denk dat met nanotechnologie hetzelfde zal gebeuren. Experts verwachten dat nanotechnologie van grote invloed zal zijn op hoe we leven; vergelijkbaar met historische technologische ontwikkelingen, zoals de digitalisering, industriële revolutie, elektriciteit, de drukpers, de introductie van het geschreven woord, of het begin van landbouw. Nanotechnologie grijpt radicaal in op ons beeld van wat natuurlijk is. Het kan dromen die mensen over zichzelf hebben tot werkelijk maken, maar ook tot scenario’s leiden die we misschien helemaal niet moeten willen. Het is dan ook uiterst belangrijk dat we onze nanotoekomst zorgvuldig kiezen.’

De nanovisie van Koert van Mensvoort is opgetekend door Hidde Boersma in de Nano Supermarkt van het project op 28 oktober 2010.

Reacties

Commenting is not available in this weblog entry.