Nanovisie van leerlingen van de Bernard Lievegoedschool uit Maastricht:

‘Nanotechnologie maakt gebruik van zulke ingewikkelde en dure technieken, dat het gevaar op het ontstaan van monopolies groot is.’

‘Wij zijn bang dat er door nanotechnologie monopolies ontstaan bij mensen die nu al de macht hebben. Nanotechnologie is te duur en ingewikkeld voor kleine ondernemers om in te stappen en grootschalige investeringen in de techniek zullen daardoor alleen mogelijk zijn voor multinationals.

Neem bijvoorbeeld energievoorziening, een van de kernvraagstukken van deze eeuw. Uiteraard moeten we zo snel mogelijk af van milieuvervuilende energiebronnen als olie en kernenergie. Nanotechnologie kan ons daarbij helpen. Zo kunnen wetenschappers met die techniek efficiëntere zonnecellen maken, bijvoorbeeld door het silicium dat nu gebruikt wordt in de panelen, te vervangen door titaandioxide. Door het gebruik van zonne-energie zijn we eindelijk af van de afhankelijkheid van de olieproducerende landen, verenigd in de OPEC, zo is het idee.

De kans dat er iets van eenzelfde kleine georganiseerde elite ontstaat met de door nanotechnologie gedreven energievoorzieningen is echter behoorlijk groot: de instapkosten zijn simpelweg te groot voor kleine bedrijven. Het is mooi dat zonne-energie voor iedereen toegankelijk is, maar waar haal je de kennis en het geld vandaan om het te gebruiken? Voor nanotechnologische toepassingen zijn geavanceerde apparaten nodig, zoals de scanning tunneling microscope, en zo’n apparaat schaf je niet zomaar even aan. Dat is alleen weggelegd voor een smalle top investeerders.

Je ziet nu al dat bedrijven als Shell overstappen van olie naar zonne-energie. Zij hebben het geld om te investeren in de techniek. Doordat er maar weinig mensen zijn die de techniek begrijpen, worden we zo afhankelijk van een hele kleine groep mensen en bedrijven. Nanotechnologie wordt een speeltje voor de elite. Je zult zien dat de grote spelers kleine bedrijven opkopen, net zoals ze de knappe koppen die van de universiteiten af komen en die nanotechnologie daadwerkelijk begrijpen, zullen verleiden om voor hen te werken.

Wij denken daarom dat we erg voorzichtig moeten zijn met het onderzoek naar en de implementatie van nanotechnologie in onze samenleving. Er zullen strenge regels opgesteld moeten worden om monopolies te voorkomen of, als ze toch ontstaan, te breken.

De nanovisie van de leerlingen van de Bernard Lievegoedschool uit Maastricht is opgetekend door Hidde Boersma tijdens de finaledebat van ‘I Know Nano’ op 28 oktober 2010.

Reacties

Commenting is not available in this weblog entry.