Nanovisie van Sylvia Speller, Hoogleraar experimentele fysica, Radboud Universiteit Nijmegen, lid van de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie:

‘Nanotechnologie zou al veel meer toepassingen kunnen hebben, er liggen een hoop patenten en publicaties klaar. De bal ligt nu bij de industrie, maar die laten zich helaas teveel leiden door winst in plaats van door wat goed is voor de maatschappij’

‘Zo’n vijf jaar geleden was er een echte hype over nanotechnologie. Nu zie je dat al een beetje afzwakken. Mensen raken een beetje gedesillusioneerd omdat de ontwikkelingen langzaam gaan, maar dat hoort nu eenmaal bij een nieuwe techniek. Er zijn misschien wel iets te grote verwachtingen geschept, al groeit de impact van nanoscience wel degelijk.’

‘Nanotechnologie is wat mij betreft een basistechnologie, het is te vergelijken met bijvoorbeeld elektriciteit. Het zal zijn impact hebben in de gezondheidszorg, bij allerlei milieuvraagstukken en in de materiaalkunde. Echter, omdat het zo’n basistechniek is zal het nog wel even duren voordat het echt de maatschappij binnendringt. Eerst moeten we nanotechnologie zelf goed begrijpen voordat we het kunnen implementeren in allerlei vakgebieden. Neem bijvoorbeeld ons eigen onderzoek: Wij zijn bezig met de ontwikkeling van nanoprobe microscopie, dat zijn als het ware de ogen en de handen van de nanotechnologie. Pas al we dat goed onder de knie hebben, kunnen we beginnen met allerlei implementaties te ontwikkelen.

‘Wel had de impact van nanotechnologie groter kunnen zijn dan hij nu is. Nanoscience, de wetenschap achter nanotechnologie bloeit al stevig, maar de nanotechnologie in de vorm van toepassingen blijft achter. Er zijn al een groot aantal patenten en publicaties die roepen om een toepassing, maar die komen er wat mij betreft veel te langzaam.’

‘De bal ligt echter bij de politiek en de industrie. In veel gevallen werkt de industrie teveel uit winstbejag, in plaats dat ze keuzes maken die goed zijn voor de maatschappij en het milieu. Hetzelfde geldt voor overheden. Met nanotechnologie is het bijvoorbeeld al mogelijk om laptopbatterijen te maken die duizend keer langer mee gaan dan de huidige, maar er wordt maar niet in geïnvesteerd. Dat komt omdat er ook veel geld gemoeid is bij energiegebruik. Hetzelfde geldt voor onze nanotechnologie en energievoorziening. Als we echt geld opzij zetten, dan kunnen we zoveel zuinigere auto’s maken. Door de grote invloed van oliemaatschappijen maar ook van overheden die belasting heffen op energie komt dit echt veel te traag van de grond. Wat mij betreft is dat echt onethisch, maar het is lastig om als wetenschapper hier wat aan te doen.’

De nanovisie van Sylvia Speller is opgetekend door Hidde Boersma.

Reacties

Commenting is not available in this weblog entry.