Over Nanopodium

Nanopodium is een podium voor het uitwisselen van gedachten, meningen, ideeën en suggesties om met elkaar in gesprek te komen over kansen en bedreigingen van nanotechnologie voor individu en samenleving.
Nanopodium is een initiatief van de onafhankelijke Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie (CieMDN).

De Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie is op 31 maart 2009 ingesteld om de maatschappelijke meningsvorming over nanotechnologie te stimuleren. Het debat over nanotechnologie wordt al een aantal jaren gevoerd, maar vooral in kleine kring. De beoogde maatschappelijke dialoog moet antwoord geven op de vraag hoe de samenleving staat ten opzichte van de kansen en risico’s van deze technologie en hoe we om moeten gaan met maatschappelijke en ethische gevolgen van de verschillende toepassingen.

De Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie heeft per 1 maart 2011 haar taken beëindigd. De CieMDN heeft het beheer van de Nanopodium-website overgedragen aan Technologiestichting STW, waar ook het programmabureau van NanoNextNL gevestigd is. Hiermee wordt gewaarborgd dat de informatie over de Commissie en de 35 Nanopodium-projecten voor u in de toekomst beschikbaar blijft. Deze website was van de CieMDN en vanaf 1 maart 2011 wordt deze verder niet onderhouden en/of aangevuld.

Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie:

Prof. dr. Peter Nijkamp (Voorzitter), Vrije Universiteit
Prof. dr. Ir. Wiebe Bijker (Plaatsvervangend voorzitter), Universiteit van Maastricht
Prof. dr. Inez de Beaufort, Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Eppo Bruins, Technologie Stichting STW
Prof. dr. Paul Borm, MagnaMedics Diagnostics B.V.
Ir. Gerard van Harten, Dow Benelux B.V. / Vereniging VNO-NCW
Drs. Godelieve van Heteren, Europa Arena
Dr. Roel Pieterman, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. Sylvia Speller, Radboud Universiteit Nijmegen

› De Commissie stelt zich voor

Activiteiten en bijeenkomsten

Werkconferentie in Hoevelaken | 27 - 28 mei 2009 › lees meer
Scholierenpersconferentie in Nijmegen | 22 september 2009 › lees meer
Nanopodium Evenement 2009 in Den Haag | 29 september 2009 › lees meer
Nanopodium projecten 1e ronde: Kick-off | 14 januari 2010 › lees meer
Nanopodium projecten 2e ronde: Kick-off | 22 april 2010 › lees meer
De activiteitenkalender van Nanopodium aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Economische Zaken in de persoon van D66 Kamerlid Boris van der Ham | 29 juni 2010 › lees meer
Internationale workshop ‘National Nano Debates’ | 17 september 2010 > lees het verslag
Conferentie: Nanotechnologie in bedrijf | 19 november 2010 > download de presentatie van Gerard van Harten
Nanofestival: de kracht van het kleine,  in NEMO Amsterdam | 27 januari 2011 > download de programmakrant
                                                                           

Publicaties

“Naar een maatschappelijke agenda over nanotechnologie” | september 2009
In dit document presenteert de Comissie haar ideeën over de maatschappelijke dialoog over nanotechnologie en hoe die zal bijdragen aan een maatschappelijke agenda.
› Download (208 KB)
“Het giga van nano: Een nulmeting van de publieke opinie over nanotechnologie” | september 2009
Consumenten weten vrij weinig van nanotechnologie, maar zijn wel zeer geïnteresseerd in het onderwerp. Dat is de conclusie uit de publieke nulmeting over nanotechnologie.
› Download (580 KB)
Nanopodium flyer | februari 2010
Flyer met meer informatie over Nanopodium en nanotechnologie.
Download (251 KB)
Nanopodium Tussenrapportage | mei 2010
Verslag over de periode maart 2009 – april 2010.
Download het Hoofdrapport (9.1 MB)
Download Bijlage 1: Projectsheets (1.40 MB)
Download Bijlage 2: Bereik van projecten (109 KB)
Download Bijlage 3: Kalender (126 KB)
Nanopodium Advertorial | juni 2010
Advertorial geplaatst in de Metro van 29 juni 2010
> Download (1.8 MB)
Nanopodium Advertorial | juli / augustus 2010
Advertorial geplaatst in de Betere Wereld
> Download (2.1 MB)
“Het giga van nano: Rapport 1-meting van de publieke opinie over nanotechnologie” | december 2010
De kennis van Nederlanders over nanotechnologie is het afgelopen anderhalf jaar met tien procent toegenomen. Dat is de conclusie uit de publieke 1-meting over nanotechnologie.
› Download (1.3 MB)
Rapport ‘‘Verantwoord verder met nanotechnologie’’ | januari 2011
Bevindingen maart 2009 – januari 2011.
> Download (1.0 MB)
Werkverslag CieMDN | februari 2011
Verslag over de periode maart 2009 – januari 2011.
> Download (1.3 MB)

 

Vergaderingen

2011

6 januari 2011, Utrecht | download verslag (22 KB)
8 februari 2011, Utrecht | download verslag (112 KB)

2010

19 januari 2010, Utrecht | download verslag (32 KB)
16 februari 2010, Utrecht | download verslag (37 KB)
23 maart 2010, Utrecht | download verslag (34 KB)
27 april 2010, Utrecht | download verslag (25 KB)
8 juni 2010, Utrecht | download verslag (28 KB)
2 september 2010, Utrecht | download verslag (24 KB)
7 oktober 2010, Utrecht | download verslag (20 KB)
25 november 2010, Utrecht | download verslag (23 KB)
15 december 2010, Utrecht | download verslag (21 KB)

2009

31 maart 2009, Amsterdam | download verslag (32 KB)
22 april 2009, Utrecht | download verslag (42 KB)
30 juni 2009, Rotterdam | download verslag (56 KB)
11 augustus 2009, Rotterdam | download verslag (35 KB)
22 september 2009, Nijmegen | download verslag (124 KB)
29 oktober 2009, Utrecht | download verslag (138 KB)
24 november 2009, Utrecht | download verslag (77 KB)

Huishoudelijk reglement

24 november 2009, Amsterdam | download (109 KB)

Nanopodium persomgeving

Voor een overzicht van alle persactiviteiten rondom Nanopodium | www.thepressroom.nl/nanopodium