Televisieprogramma's voor breed publiek 

I know Nano: Nano in beeld

Een tv-productie in vijf delen stipt de voors en tegens aan van nanotechnologie.

Nanotechnologie in Macroperspectief

Een televisieprogramma en een publiek debat met als thema het respectievelijk stimuleren en reguleren van ontwikkelingen in de nanotechnologie.

Proefdiervrij en Nanotechnologie

Korte prikkelende filmpjes om de kansen en bedreigingen van nanotechnologie voor proefdieren in beeld te brengen.

 Publicaties voor breed publiek 

Quest Nanotech Special

Een speciale editie van het populair-wetenschappelijke tijdschrift Quest.

Het Grote Nano-Onderzoek

Een interactieve dialoog om meningen te krijgen over ethische en maatschappelijke aspecten van nanotechnologie.

Vrouwen en Cosmetica

Via een advertentiecampagne in vrouwenbladen en op vrouwen gerichte websites nodigen we het publiek uit om cosmeticaproducten voor te dragen voor een test op nanodeeltjes.

 Activiteiten gericht op middelbare scholieren 

Mag wat kan?

Een lesbrief over ethische aspecten van nanotechnologie.

Klein, Kleiner, Groots!

Een speciale editie van de Krant van de Aarde en een brochure over Nanotechnologie.

I know Nano: Nano en onderwijs

Scholieren en leraren van het voortgezet onderwijs worden gestimuleerd om informatie te verzamelen over nanotechnologie om vervolgens een brede discussie aan te gaan.

Nano LinX

Scholieren in Noord-Nederland verkennen de nanowereld via uitvergroting van de werkelijkheid.

Nano Society

Een multimediaal lespakket dat leerlingen uitdaagt om stelling te nemen in de discussie over nanotechnologie.

Theaterdebat ‘Nano is Groot’ | Scholieren

Interactieve theaterdebatten voor middelbare scholieren.

Nano Trivia

Een online bordspel waarin één tot vier deelnemers zowel kennis- als ethische vragen krijgen voorgelegd over nanotechnologie.

Mijn Nano Toekomst

Via co-creatie wordt samen met middelbare scholieren een ‘serious game’ annex interactief lespakket ontwikkeld.

 Activiteiten gericht op jongeren 

NanoVideoHunt

Een campagne op Hyves daagt jongeren uit om hun visie te geven op nanotechnologie; niet in woorden maar in beelden.

LLowlab

Tijdens Lowlands 2010 kunnen bezoekers deelnemen aan een interactieve game, waarbij ze rondgeleid worden langs verschillende ‘levels’ van technologische ontwikkelingen.

Nano theatersport

Via theatersportavonden in diverse studentensteden op een bepaald nano-onderwerp improviseren.

 Science cafés, debatten en discussies 

Beweging

Een special van het populaire christelijk-filosofische tijdschrift Beweging.

Nanodiscussie online

Bezoekers stimuleren om hun actuele kennis over nanotechnologie te toetsen.

Gezamenlijk leren

Verbeteren van competenties om ethische en maatschappelijke aspecten van nanotechnologie te articuleren en te adresseren.

Nanokaravaan

Een publiek dialoog in vijf Science Cafés en debatcentrum Tumult.

Theaterdebat ‘Nano is Groot’ | Publiek

Interactieve theaterdebatten voor een breed publiek.

Internetpanel Nanotechnologie

Via een internetpanel van geïnteresseerde burgers worden meningen, visie en gevoelens, die in de maatschappij leven actief verzameld en gepresenteerd.

Nanotopia?

Een avondvullend publieksevenement dat de wetenschappelijke fascinatie van nanotechnologie in beeld brengt en voelbaar maakt.

Nanorecht & Vrede

Via debatten, artikelen en blogs wordt de achterban van ontwikkelingsorganisaties en organisaties op het gebied van vrede en veiligheid betrokken bij de maatschappelijke dialoog nanotechnologie.

Interreligieuze dialoog Nanotechnologie

Een interreligieuze dialoog om te leren van elkaars inzichten en blinde vlekken.

Nano. Geloven in het kleine

Via prikkelende artikelen op www.protestant.nl worden vragen gesteld rond het thema nanotechnologie.

Consument & Nanotechnologie

Artikelen, forumdiscussies en een groot debat over nanotechnologie in relatie tot gezondheid, voeding en gezondheidszorg.

 Overig 

Vignetten en scenario’s

Situatieschetsen en scenario’s worden ontworpen, die verbeelden hoe toepassing van nanotechnologie onze wereld kan veranderen.

Next Nature: Nano

Vertaling van nano-toepassingen in alledaagse producten en/of diensten, gepresenteerd in een 'NANO Supermarkt'.

De Kunst van Nanotechnologie

Kunstenaars lopen enkele maanden mee in een nanolaboratorium. Uit de interacties met nanowetenschappers worden nieuwe beelden en betekenissen gegenereerd voor de maatschappelijke dialoog.

De contrastenconferentie

Een confrontatie tussen de toekomstbeelden van jongeren, volwassenen en belanghebbenden, dankzij innovatieve dialoogtechnieken

Base Camp Nano

Een reizende tentoonstelling die het publiek op onverwachte locaties ‘triggert’ om informatie te zoeken.

Nano-interviews in de babykamer

Aanstaande en jonge ouders én retailers worden betrokken bij de maatschappelijke dialoog over nanotechnologie.

NanoTube

Een serie korte animatiefilms waarin ethische en andere aspecten van nanotechnologie worden verbeeld.