Nano komt van het Griekse ‘nanos’ dat dwerg betekent.

In de techniek wordt nano- gebruikt als orde van grootte, zoals kilo- of micro-, en geeft aan dat het gaat om een miljardste van iets. Een nanometer is een miljardste van een meter en een nanoseconde is een miljardste van een seconde. De term nanotechnologie sluit daarbij aan en betekent het onderzoeken en manipuleren van dingen van één tot honderd miljardste van een meter, ofwel 1 - 100 nanometer.

Neem een kijkje in de wereld van nanotechnologie!

Lees meer op: www.kennislink.nl/nanotechnologie


NANO ZOOMER
Hoe klein is een nanometer eigenlijk? Start de nanozoomer door op het plaatje te klikken en zoom van kleuter tot suikermolecuul.

NANO TIMELINE
Altijd al willen weten hoe oud nanotechnologie eigenlijk is? Bekijk de geschiedenis van nanotechnologie, die zijn oorsprong in de 18e eeuw heeft.

› www.discovernano.edu